Kivijärvi-Valkeala Kalatalousalue

Varsinais-Suomen ELY – keskus on vahvistanut 13.12.2017 Kivijärvi-Valkelan kalatalousalueen rajat. Kalatalousalue on muodostunut kahdesta entisestä kalastusalueesta. Kalatalousalueen vesipinta – ala on 29.104 ha. Kalatalousalueen vesistöt sijaitsevat Kymijoen (14) päävesistöalueen Kymijoen alueella (14.1). Vesistön osa-alueet ovat Harjunjoen-Lappalanjärven alue (14.18) ja Kivijärven reitin valuma-alue (14.19). Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen.  Kalatalousalueella on 80 osakaskunnan vesialuetta ja 40 kappaletta yksityisiä vesialueen palstoja.

 

Asiakirjat

 

YLEISKOKOUS 19.04.2022

PÖYTÄKIRJA YLEISKOKOUS 2022.pdf

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2021.pdf

Esityslista_yleiskokous_19.04.2022.pdf

Kokouskutsu 01.04.2022.pdf

Oikaisuvaatimusosoitus 2022.pdf

Toimintakertomus 2021.pdf

Toimintasuunnitelma 2022.pdf

 

Yleiskokous 2022

 

Esityslista_yleiskokous_19.04.2022.pdf

 

Kokouskutsu 01.04.2022.pdf

 

Oikaisuvaatimusosoitus 2022.pdf

 

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2021_kv.pdf

 

Toimintakertomus 2021.pdf

 

Toimintasuunnitelma 2022_kv.pdf

 

 

Yleiskokous 2021

 

YLEISKOKOUS_PÖYTÄKIRJA_17.8.2021.pdf

 

Kivijärvi-Valkeala kalatalousalueen yleiskokous esityslista 2021.pdf

 

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 2021.pdf

 

OSALLISTUJALISTA 17.8.2021 yleiskokous.pdf

 

Toimintasuunnitelma2021kivijärvivalkeala.pdf

 

TOKE 2 2020KIVIJÄRVIVALKEALA.pdf

 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

 

Esitys Kvivjärvi-Valkeala kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta

Kivijärvi-Valkeala 15.07.2021 Kaytto-ja hoitosuunnitelma-versio-3.pdf