Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti Kalatalousalue

Varsinais-Suomen ELY – keskus on vahvistanut 13.12.2017 Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueen rajat. Kalatalousalue on muodostunut melkein kolmesta entisestä kalastusalueesta. Kalatalousalueen vesipinta – ala on 28 425 ha. Kalatalousalueen vesistöt sijaitsevat sekä Hiitolanjoen (3) että osittain Vuoksen (4) päävesistöalueella laskien vetensä Venäjän puolelle. Vuoksesta (4) sisältyy kalatalousalueeseen Vuoksen alue (04.19) ja pieni osa Ala – Saimaan alueesta (04.11). Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan Vuoksen vesienhoitoalueeseen.  Kalatalousalueella on 161 osakaskunnan vesialuetta ja yksityisiä vesialueen palstoja.

 

 

ASIAKIRJAT

 

Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalue piti 16.8.2021 yleiskokouksen Simpeleellä. Alla kokouksen tarkastettu pöytäkirja liitteineen.

 

PÖYTÄKIRJA_yleiskokous_16.8.2021.pdf

 

ASIALISTA_yleiskokous_16.8.2021_PRR.pdf

 

OIKAISUVAATIMUSOSOITUSPRR2021.pdf

 

osallistujalista PARARU yleiskokous 16.08.2021.pdf 

 

Toimintasuunnitelma2021parikkaraurkl.pdf

 

TOKE2020PRR.pdf

 

 

Esitys kalatalousalueen käyttö-ja hoitosuunnitelmaksi

 

Versio 3 PARARU käyttö ja hoitosuunnitelma 15.7.2021.pdf

 

 

Esityslista yleiskokous 2021

 

esityslistayleiskokous12021PRR.pdf

PÖYTÄKIRJA_yleiskokous_16.8.2021.pdf