Ajankohtaista

»

KALATALOUSKESKUKSEN VUOSIKOKOUS 2021

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN PITI YLEISKOKOUKSEN PARIKKALASSA

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

KIVIJÄRVEN-VALKELAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY:N VUOSIKOKOUS 2020

»

KORPIJÄRVEN-KUOLIMON KALATALOUSALUE ALOITTI YLEISKOKOUKSET

»

VERKON SOLMUVÄLIRAJOITUS KIVIJÄRVELLÄ JATKUU

»

KOKOUSKUTSU 2019 JA JÄSENTIEDOTE 1/2019

»

SUUR-SAIMAAN KALATALOUSALUE PITI ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KIVIJÄRVI-VALKEALAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KOPRIJÄRVI-KUOLIMO KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÅYNTIIN

»

KOKOUSESITELMÄ 24.4.2018 TOIMINNANJOHTAJA VESA KARTTUNEN KKL

»

Näytä kaikkiEKKTK:n julkaisuja

»

Loppuraportti Kaakon Jokitalkkarihanke 2014-2016

»

EKO energia Kaakon Jokitalkkari raportti 2015-2016

»

Kalatalouskeskuksen toimintakertomus vuonna 2016

»

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailuraportti 2015

»

Kalastustiedustelu: Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen loppuraportti

»

Haapaveden kalastoselvitys ja poisto- ja hoitokalastussuunnitelma

»

Raportti Haapajärven poistokalastus 2011-2012

»

Pien Saimaan koetroolauksen tulokset 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen vuosiraportti 2011

»

Esitelmä Haapajärven poistokalastus Valtakunnaliset kalastusaluepäivät 2012

»

Muikku 'Jump Start' hankkeen loppuraportti

»

Matkaraportti elinkeinokalatalousmatka Hollantiin 3-10.4.2011

»

Pien-Saimaan kalaston selvitys 2009

»

Näytä kaikki

Raportti Haapajärven poistokalastus 2011-2012

Julkaistu 2013-01-23 21:36:32

> KATSO TÄSTÄ RAPORTTI

 

YHTEENVETO

 

Haapajärven kunnostus sisältää järven tilapäisen kuivattamisen, joka oli suunniteltu kestävän kaksi talvikautta ja niiden välisen ajan. Vedenkorkeutta alennettiin painovoimaisesti ja pumppaamalla vuonna 2012. Ennen järven kuivattamista tehtiin poistokalastus. Poistokalastus toteutettiin avovesi-aikana vuonna 2011 ja 2012. Poistokalastukset suoritettiin hoitokalastusrysillä ja hoitokalastusnuotalla.

Poistokalastusprojektin aikana on pyydetty yhteensä 28445 kiloa kalaa (203 kg/ha). Rysäkalastussaalis oli yhteensä 22100 kg (59,7 kg / rysä / pyyntipäivä) ja nuottasaalis 6345 kg (705 kg / nuotanveto). Tärkeimmät saalislajit olivat lahna (62,9 %), kuha (12,5 %), särki (10,7 %), ruutana (8,7 %), hauki (2,6 %), suutari (1,9 %), ahven (0,3 %), sorva (0,3 %) ja kiiski (0,2 %). Verrattuna poistokalastuksen lajikohtaisiin saalisosuuksiin, Haapajärvellä tehdyissä koeverkkokalastustutkimuksissa lahnan ja ruutanan osuudet jäivät aliarvioiduiksi ja kuhan, hauen, ahvenen ja särjen osuudet yliarvioiduiksi.

Poistokalastuksen roskakalat (lahna, särki, ruutana, suutari, sorva) haudattiin lähellä oleville ruoppausmassojen läjitysalueille. Poistokalastuksessa saaliiksi saaduista kuhista meni puolet myyntiin ja toinen puoli siirrettiin lähijärviin sekä Suurisaaren lounaispuolen kalojen säilytysaltaaseen. Näin säästettiin istutuskustannuksia tulevaisuudessa ja arvokalakanta palautuu todennäköisesti nopeammin. Kalojen säilytysaltaan vedenlaatua seurattiin vuonna 2012. Kala-altaassa oli kesän aikana havaittu happivajetta, mutta se oli kuitenkin vielä tarpeeksi kuhille. Kala-altaan happitilannetta on syytä vielä seurata jääpeitteen aikana talvella 2013.

Järveen jääneeseen veteen on arvioitu jäävän noin 2000 - 3000 kg kalaa. Kuivatetun alueen arvioitu kokonaiskalabiomassamäärä on siis noin 31.000 kg (221 kg/ha). Kalabiomassamäärän arvioinnit ennen poistokalastusta olivat välillä 200 – 400 kg / ha. Todellinen kalabiomassamäärä jäi selvästi pienemmäksi kuin oli arvioitu koeverkkokalastustulosten perusteella.