Kaakonkulman kalastusalue

Yleistä
Kaakonkulman kalastusalue (no:12) sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa sen kaakkoisimmassa osassa. Kalastusalueen vedet kuuluvat 11 eri vesistöalueeseen ja laskevat pääsääntöisesti Venäjän puolella. Kaakonkulman kalastusalueella on 9 kpl virtavia vesiä, 305 järveä, joista kokoluokaltaan keskikokoista (100 - 500 ha), 79 melko pientä (16 - 99 ha) ja 202 pientä (alle 16 ha). Alueella kuuluu lisäksi Saimaan kanava. Kalastusalueen vesipinta-ala on 9.208 hehtaaria.

 

Päävesistöt ja joet
Kalastusalueen joet sijaitsevat seitsemän eri päävesistöalueilla: Vuoksi (4), Juustilanjoki (5), Hounijoki (6), Tervajoki (7), Vilajoki (8), Urpalanjoki (9) ja Vaalimaanjoki (10) (katso kartta vesistöalueet).
Kalastusalueen tärkeimmat joet ovat:

 

- Suokumaanjoki (vesistöalue 4.13)
- Soskuanjoki (vesistöalue 5.003)
- Mustajoki (vesistöalue 5.001)
- Rakkolanjoki (vesistöalue 6.02)
- Hounijoki (vesistöalue 6.01)
- Tervajoki (vesistöalue 7)
- Vilajoki (vesistöalue 8)
- Kaltonjoki (vesistöalue 86.003)
- Urpalanjoki (vesistöalue 9)
- Vaalimanjoki (vesistöalue 10)

 

Joet yleensä saavat alkunsa Salpausselän eteläpuolisilta alueilta, yleensä suoalueilta ja ovat pääasiassa pieniä virtaamiltaan (< 5 m3/sek).

 

Veden laatu
Vedet on suuri osa luontaisiltaan reheviä ja humus- ja savipitoista. Valuma-alueilla harjoitetaan monin paikoin intensiivistä maa- ja metsätaloutta sekä turvetuotantoa, joiden haja- ja pistekuormitus vaikuttavat veden laatuun. Myös yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen kuormitus vaikuttaa muutaman joen vedenlaatu. Suomen ympäristökeskuksen vesien yleisen käyttökelpoisluokituksen mukaan alueen jokien ja järvien veden laatu vaihtelee tyydyttävän ja huonon välillä

 

 

 KALASTUSALUEEN JÄSENET JA TOIMINTA

Kaakonkulman kalastusalueen jäseninä ovat 72 osakaskunnat, 1 vesialueen omistaja, 2 virkistyskalastajien edustajat ja 1 ammattikalastajien edustaja. Kaakonkulman kalastusalue on kalatalouden yhteistoimintaelin, minkä toimintaa ohjaa kalastusalueen ohjesääntö sekä vuonna 1991 kalastusalueen valtakunnan hyväksytty käyttö - ja hoitosuunnitelma. Kaakonkulman kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on tarkistettu ja täydennetty vuonna 2001 » lue lisää. Kalastusalueen vuosikokous pidetään keväisin.

 

 

VUOSIKOKOUKSET

PÖYTÄKIRJA_YLEISKOKOUS_26.04.2022.pdf

Vuosikokouspöytäkirja 2021.pdf 

vuosikokouspkkaakonkulma12019.pdf

vuosikokouspkkaakonkulma2018.pdf
» Vuosikokouspöytäkirja 2017

» Vuosikokouspöytäkirja 2016

» Vuosikokouspöytäkirja 2015

» Vuosikokouspöytäkirja 2014

» Vuosikokouspöytäkirja 2013

» Vuosikokouspöytäkirja 2012

» Vuosikokouspöytäkirja 2011

» Vuosikokouspöytäkirja 2010

» Vuosikokouspöytäkirja 2009