Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti Kalatalousalue

Varsinais-Suomen ELY – keskus on vahvistanut 13.12.2017 Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueen rajat. Kalatalousalue on muodostunut melkein kolmesta entisestä kalastusalueesta. Kalatalousalueen vesipinta – ala on 28 425 ha. Kalatalousalueen vesistöt sijaitsevat sekä Hiitolanjoen (3) että osittain Vuoksen (4) päävesistöalueella laskien vetensä Venäjän puolelle. Vuoksesta (4) sisältyy kalatalousalueeseen Vuoksen alue (04.19) ja pieni osa Ala – Saimaan alueesta (04.11). Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan Vuoksen vesienhoitoalueeseen.  Kalatalousalueella on 161 osakaskunnan vesialuetta ja yksityisiä vesialueen palstoja.

 

 

Esitys kalatalousalueen käyttö-ja hoitosuunnitelmaksi

 

Versio 3 PARARU käyttö ja hoitosuunnitelma 15.7.2021.pdf

 

Esityslista yleiskokous 2021

esityslistayleiskokous12021PRR.pdf